ชื่อ - นามสกุล :นายอดิศักดิ์ ผาสุข
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ(พกส.)
หน้าที่หลัก :งานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านใบอนุญาตร้านขายยา
ที่อยู่ :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
Telephone :038221925
Email :ssoblm2012@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
หน้าที่ในกลุ่ม : ทะเบียนร้านยา