ชื่อ - นามสกุล :นายไพโรจน์ วงษ์เสนา
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ (พกส.)
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ยานยนต์
ที่อยู่ :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
Telephone :038221925
Email :ssoblm2012@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
หน้าที่ในกลุ่ม :