ชื่อ - นามสกุล :นายพรหมเทพ เงินมาก
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :ยุทธศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
Telephone :038221925
Email :ssoblm2012@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
หน้าที่ในกลุ่ม : ยุทธศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ