ชื่อ - นามสกุล :นายวสันต์ ยังกลาง
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :วัณโรค/EPI/พรบ.บุหรี่-สุรา
ที่อยู่ :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
Telephone :038221925
Email :ssoblm2012@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
หน้าที่ในกลุ่ม :