ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปัญจพร ผิวเลียง
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข
หน้าที่หลัก :อุบัติเหตุ/พชอ.
ที่อยู่ :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
Telephone :038221925
Email :ssoblm2012@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
หน้าที่ในกลุ่ม : อุบัติเหตุ/พชอ.