ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติ บุญรัตนเนตร
ตำแหน่ง :สาธารณสุขอำเภอบางละมุง
หน้าที่หลัก :ผู้บริหาร
ที่อยู่ :
Telephone :038221925
Email :ssoblm2012@gmail.com