ชื่อ - นามสกุล :นางพินพา เรืองรัตนากร
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานบริหาร/ทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
Telephone :038221925
Email :ssoblm2012@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ