ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกีรติกานต์ ต้นศรีนนท์
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :งานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านใบอนุญาตร้านขายยาและสถานพยาบาล
ที่อยู่ :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
Telephone :038-221925
Email :ssoblm2012@gmail.com