ชื่อ - นามสกุล :นายอาทร เนี่ยกุล
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ควบคุมโรคติดต่อ/อนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
Telephone :038221925
Email :ssoblm2012@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
หน้าที่ในกลุ่ม : ควบคุมโรคติดต่อ/อนามัยสิ่งแวดล้อม